Čeština
Dansk
Deutsch
English
Magyar
Nederlands
Norsk
Polska
Român
Slovenščina
Svenska
 
 
Profil

Tyto webové stránky vás chtějí upozornit na platformu „čistého spínání“ ("Green Switching"). Účastníci této platformy stojí za iniciativou, která propaguje používání ekologicky šetrné technologie pro elektrické systémy v oblasti rozvodu elektrické energie. Cílem platformy je nabídnout stanovisko pro libovolnou organizaci nebo jednotlivce, jimž lze poskytnout podporu.

V posledních letech se zvyšuje trend používání plynu SF6 ve vysokonapěťových rozváděčích. Fluorid sírový (SF6) je plyn, jenž značně přispívá k vytváření skleníkového efektu. Byl zařazen na seznam Kjótského protokolu jako jedna z látek, jejichž použití musí být omezeno.

Použití plynu SF6 v rozváděčích v distribuční síti není nezbytné a vzhledem k ekologickým důsledkům ani žádoucí. K dispozici jsou vhodné alternativy pro vysokonapěťové aplikace. Spínání ve vakuu kombinované s pevnou izolací představuje bezpečné a ekologicky šetrné řešení, které je používáno po mnoho let.

Platforma čistého spínání podněcuje v kontextu programu omezení skleníkových plynů a k používání čistých technologií.

Úmyslem platformy „čisté spínání“ je poskytovat přístup k informacím, které jsou potřebné k uváženému výběru rozváděčů pro rozvod elektrické energie.